Asociaţia Obştească “EcoContact” şi Centrul Naţional de Mediu lansează seminare regionale pentru autorităţile publice locale

Asociaţia EcoContact şi Centrul Naţional de Mediu s-au implicat activ în promovarea valorilor democratice, în administrarea resurselor naturale şi asigurarea dreptului la un mediu sănătos la nivel local.

Prin urmare, în cadrul proiectelor realizate, organizaţiile societăţii civile: Centrul Naţional de Mediu şi Asociaţia EcoContact în perioada 22-29 septembrie vor desfăşura un şir de seminare informative pentru noii aleşi locali. Evenimentele vor avea loc în municipiile Chişinău, Comrat, Bălţi şi Cahul. Ţinând cont de faptul că, o misiune importantă de implementare a politicilor naţionale de mediu le revine autorităţilor publice locale, cum ar fi: asigurarea serviciilor de evacuare şi epurare a apelor uzate, asigurarea populaţiei cu apă potabilă, amenajarea şi extinderea spaţiilor verzi, etc., reprezentanţii autorităţilor locale trebuie să conştientizeze rolul său şi obligaţiile care revin acestei funcţii, pentru a asigura fiecărui cetăţean un mediu curat.

În acest context, au fost elaborate două publicaţii destinate autorităţilor publice locale. Astfel, EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a elaborat un Ghid care are drept scop de a explica procesul de evaluare al Impactului asupra Mediului pentru activităţile economice planificate. La rândul său, Centrul Naţional de Mediu a elaborat ghidul „Asigurarea protecţiei mediului şi managementul resurselor naturale în activitatea autorităţilor publice locale”, menită să servească drept călăuză pe subiecte ce vizează aspectele de protecţie a mediului în procesul decizional la nivel local”.

De menţionat este faptul că, publicaţiile vor fi distribuite fiecărei primării din ţară pentru a putea ghida factorii de decizie în activitatea curentă de gestionare a teritoriilor administrative. Se vor discuta soluţii privind situaţiile ecologice din regiuni şi cum pot fi îmbunătăţite prin paşi efectivi.

Primarii localităţilor rurale vor beneficia de informare şi vor fi stimulaţi să se implice activ nu doar în perimetrul problemelor sociale, dar şi a celor ecologice.

 

Aceste evenimente sunt organizate în cadrul proiectelor: „ Promovarea valorilor ecologice europene la nivel local în Republica Moldova”, implementat de Centrul Naţional de Mediu, graţie susţinerii generoase a poporului american prin prisma Programului de granturi pentru democraţie a Ambasadei SUA din Republica Moldova şi „Aplicarea guvernării de mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de Evaluare a Impactului asupra Mediului Înconjurător”, implementat de Asociaţia Obştească „EcoContact”, în cadrul Programului „Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităţii organizaţiilor non-guvernamentale”, finanţat de Uniunea Europenă, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi livrat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu. 

Training ”Jurnalism de Mediu- scriem pentru a responsabiliza”

Foto: ecopresa.md

Training ”Jurnalism de Mediu: scriem pentru a responsabiliza”

Timp de trei zile, jurnaliști din presa locală, națională, și din România din diferite domenii s-au întrunit la un training în care și-au manifestat interesul față de tematica de Mediu. Aceasta este a treia sesiune de instruire din cele trei organizate de AJMTEM.

În prima zi a training-ului, jurnaliștii s-au bucurat de o prezență utilă și importantă în cadrul acestei instruiri. Valeriu Munteanu, noul ministru al Mediului a răspuns la toate întrebările venite de la jurnaliști, și a menționat faptul că este primul eveniment la care participă în calitate de ministru. Este încrezut în faptul că presa puternică poate să miște țara din loc. A preluat conștient acest post, deoarece există probleme legate de Mediu. Galina Norocea, consultant superior în cadrul Secției resurse de apă, sol, subsol din cadrul Ministerului Mediului le-a vorbit jurnaliștilor despre "Gestionarea Resurselor de Apă pe Principiul Bazinului Hidrografic". Astfel, doamna Norocea s-a axat pe situația la zi a principalelor râuri. A menționat că volumul de apă este la un nivel critic, iar oamenii nu înțeleg importanța utilizării raționale a apei, iar în cazul în care seceta continuă, țara ar putea fi în criză de apă. Totodată, s-a discutat și despre accesul la informația de mediu și deschiderea autorităților. În aceeași zi, Alina Radu directoarea ziarului de investigații ”Ziarul de Gardă”, le-a povestit jurnaliștilor despre investigațiile realizate, impactul lor asupra societății precum și despre cum să obținem informația de care avem nevoie.

Read moreTraining ”Jurnalism de Mediu- scriem pentru a responsabiliza”

Perfecţionarea procesului de comunicare cu mass-media în rândul ONG-urilor.

Timp de două zile, echipa de formatori de la Centrul de Jurnalism Independent (CJI), le-au vorbit reprezentanților din mai multe ONG-uri din Republica Moldova, despre modalitatea de a fi un bun comunicator al organizației.

Scopul acestui training a fost de a îmbunătăți comunicarea cu mass-media în rîndul ONG-urilor, de a promova organizația prin diferite tehnici, cu ajutorul cărora ea să-și înainteze obiectivele funcționării și să atragă publicului larg prin activitățile sale. Participanții au învățat cum să scrie un comunicat de presă, sau să organizeze o conferință de presă, în așa mod ca mass-media să scrie despre ONG-ul pe care îl reprezintă. Ong-urile trebuie să fie deschise cu mass-media, să ofere informația (să inspire jurnaliștii ca să scrie despre organizație), și să fie parteneri de nădejde.

Read morePerfecţionarea procesului de comunicare cu mass-media în rândul ONG-urilor.